Széchenyi 2020

Projektbemutató

MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére

A GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosítószámú, az „MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű európai uniós projekt 2021. január 1-jén indult. A projekt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumában, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, költségvetése 1 milliárd forint, a projekt zárásának tervezett időpontja 2023. november 30.

A GINOP-3.2.8-20 projekt elsődleges célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének mesterséges intelligencia (továbbiakban: MI) alapú üzleti információs és kommunikációs eszközök (továbbiakban: IKT) bevonásával történő javítása, és az adatgazdaságban történő részvételük erősítése. A projekt üzletfejlesztési és technológiai tanácsadást, képzéseket, (ön)értékelési eszközöket és fejlesztési kapacitást biztosít olyan digitálisan felkészült, a mesterséges intelligencia és az adatvagyon felhasználása iránt érdeklődő KKV-knak, amelyek fejlődésük elősegítésére új üzleti lehetőségeket és megoldásokat keresnek, azok irányában nyitottak. A fejlesztésekbe 150 vállalkozás bevonását tervezzük, amelyek közül 100 cég számára – a vállalkozásokkal közösen – demó alkalmazást (proof of concept) fejlesztünk, valamint további 50 cég informatikai fejlesztésekre történő érzékenyítését valósítjuk meg. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Programjával történő szoros együttműködésnek köszönhetően a projektbe bevont vállalkozásokat a Kamara adatbázisából választjuk ki.

Audit
Audit
Audit

Első feladatunk a projektbe bevonandó vállalkozások szegmentációja és strukturált felmérése, amelynek célja, hogy a célcsoportot képező KKV-k sajátos jellemzőik, igényeik, iparági gyakorlatuk szerint csoportosíthatók legyenek, így előkészíthessük a részükre optimalizált, tipizált támogatási tevékenységek kialakítását. A szegmentáció után indulhat az azonosított, meghatározott vállalkozások személyes felkeresése, a felmérési keretrendszerben kialakított kérdőívek kitöltetése, a kialakított online felületen a vállalkozások regisztrációja. A feladathoz szorosan kapcsolódik egy online felület kialakítása, amely a vállalkozások számára biztosítja a felmérési kérdőív önálló kitöltését, a felmérési eredmények tárolását, illetve a programba bevont vállalkozások tevékenységeinek nyomon követését a program későbbi szakaszaiban is. A projekt során ez a felület teszi lehetővé a folyamatos kapcsolattartást a vállalkozásokkal.
A felmérés eredményeinek felhasználásával elkészül egy kategorizált és tematizált szolgáltatás katalógus, amely felöleli a projektben részt vevő cégek igényeit lefedő, technológiailag megvalósítható és üzletileg releváns szolgáltatás opciókat, valamint azok üzleti modelljeit. A katalógus tartalmazni fogja a köz- és nyitott adatokra (open data) vonatkozó szolgáltatásokat, felhasználási lehetőségeket.

A projekt keretében megvalósul egy második felmérés is, amely során a KKV-k adatvagyonának adathasznosítási és MI szempontú áttekintése, a szektor informatikai és infrastrukturális érettségének vizsgálata, az MI és adat kompetencia és kapacitás értékelése történik. Az adatvagyon felmérésének folyamatközpontú – folyamatbányászati – megközelítése lehetőséget ad a releváns és látens adatok hasznosításának kérdéseire, ennek segítségével új utak jelölhetők ki az üzleti igények kielégítésére.

A projekt során azonosított, az MI és adatalapú szolgáltatások, technológiák bevezetésében, adaptálásában érdekelt KKV-k részére komplex szervezet- és üzletfejlesztési tanácsadást nyújtunk az Akcelerátor Központban foglalkoztatott tanácsadók segítségével. A projekt keretében két Akcelerátor Központ kerül kialakításra, ezeken a helyszíneken zajlanak majd a fejlesztések, illetve a projektbe bevont vállalkozások részére szakmai workshopokat és bemutatókat szervezünk. Az eseményeken gyakorlati műhelymunkák, célzott képzések és bemutatók, illetve tanácsadások lesznek elérhetők a projektben részt vevő vállalkozások részére. Emellett érzékenyítő képzéseket tervezünk azzal a céllal, hogy felkészítsük a vállalkozásokat demó vagy proof of concept projektek „befogadására” és lebonyolítására. A képzési anyagok és információk segítségével minden érintett KKV hozzájuthat azokhoz az elméleti és gyakorlati ismeretekhez, amelyek szükségesek az adott jó gyakorlat vagy demó alkalmazás saját üzleti működésbe történő bevezetéséhez, adaptáláshoz.
Végül a kiemelt projekt keretében audit módszertan kerül fejlesztésre. Ez egy olyan keretrendszer kialakítását jelenti, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a külső segítség igénybevétele nélküli önértékelést, önképzést, önfejlesztést. Az audit eljárási folyamatok célja, hogy a projekt hatékonyan támogassa a későbbi – KKV-k számára indított – pályázatok és szolgáltatások igénybevételét, illetve az ezekhez kapcsolódó kedvezmények érvényesítését.

A GINOP-3.2.8-20 projekt megvalósításával hozzájárulunk a mesterséges intelligencia alapú üzleti IKT megoldások KKV szektorbeli terjedéséhez, a hazai digitális és adatgazdaság fejlődéséhez, ezek eredményeképpen a hazai gazdaság versenyképességének javulásához.
Amennyiben a projekttel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, keressen bennünket bizalommal a ginop328@neum.hu e-mail címen.

Kedvezményezett neve:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciuma

Projekt azonosítószáma:
GINOP-3.2.8-20-2020-00001

Projekt elnevezése:
MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére

Támogatás összege:
1 000 000 000 Ft

Támogatás mértéke:
100%

Megvalósítási időszak:
2021.01.01-2023.11.30.

Támogatási alap:
Európai Regionális Fejlesztési Alap